Zapora Mauvoisin

Fotografia podróżnicza, Szwajcaria

Podróżując po Szwajcarii, jedziemy nad zaporę.

Mauvoisin to potężna zapora wodna, w południowo-zachodniej Szwajcarii, położona w dolinie Bagnes w Alpach Penińskich na rzece Drance. Wznosi się na wysokość przeszło 250 metrów i stanowi ósmą najwyższą tamę świata oraz najwyższą zaprę łukową świata (a trzecią w Europie). Jej budowa rozpoczęta została w 1951 roku i trwała w sumie 6 lat. Efektem jej budowy było powstanie zbiornika retencyjnego mogącego pomieścić około 180 milionów m³ wody.
Woda z zapory wykorzystywana jest przez dwie elektrownie wodne wytwarzające łącznie moc 363 megawatów. Tama wykorzystywana jest także do zapobiegania powodzi.